Bizi diğer sosyal medyalardan da takip edin!
Bu site İngiltere'de yaşan veya yaşamayı düşünen veya *İngiliz vergi sistemi hakkında bilgi edinmek isteyenler için gönüllü uzman ekibimiz tarafından hazırlanmıştır. Artık muhasebeci peşinden koşmak zorunda değilsiniz. Aradığınız bir çok soruya burdan anladığınız dilde cevap bulabilir veya site uzmanlarımıza danışabilirsiniz. (*Birleşik Krallık veya Büyük Britanya)

Maaş Geri Ödemesi Yardımı Hakkında Detaylı Bilgi

28 Mart 2020
3.176 defa görüldü

Evet İngiliz hükümeti koronavirüs sebebi ile işleri kesintiye uğramış ve bu sebeple işçilerini işten çıkartmak zorunda kalacak olan işyerlerine ‘İş ve İşçi Tutma Planı, kapsamında 1 Mart 2020’den başlayarak en az üç ay boyunca maaş yardımı yapacak. Eminim bu maaş yardımından birçok kişi haberdardır lakin sistemin detaylarını merak ediyorsunuzdur. İşte size bazı cevaplar;

Bu yardım, maaşların 80%’ninin veya aylık en fazla £2500’un işverene geri ödenmesini kapsıyor.

Bu yardım tüm İngilteredeki hak sahibi işverenlere açık geçici bir programdır.

Bu planın Nisan ayı sonuna kadar çalışmasını bekliyoruz. Sistem henüz açılmış değil.

Bu plan şimdilik Mart, Nisan ve Mayıs ayları için onaylanmıştır.

Bu yardım neleri kapsıyor?

Bu yardım koronavirüsten (COVİD-19) ciddi şekilde etkilenen işverenleri desteklemek için tasarlanmıştır.

İşverenler bu yardıma (maaşların 80% ninin geri ödenmesi) maliyenin yakın zamanda hizmete açacağı digital bir portal üzerinden başvurarak yapacaklar.

İşveren işçilerinin aylık maaş ücretlerinin 80%’nini ve buna ek olarak İşveren Ulusal Sigorta katkı paylarını ve asgari emeklilik otomatik kayıt için işverenlerin ödemeleri gereken emeklilik katkı paylarını da talep edebilecektir.

İşveren bu maaş geri ödemesini bu  sistem kapsamında başvurarak talep etmeli RTI üzerinden değil.

Bu yardımlar direkt işverene yapılacaktır işçiye değil ve 28 Subat 2020’de veya daha öncesinde bir PAYE (maaş bordro ödeme ve bildirme sistemi) sistemine kayıtlı olan ve bu tarihe kadar işçilerine bu sistem üzerinden maaş ödemesi yapmış olan ve koronavirüs pandemisinden dolayı işçileri ‘mağdur’ olan tüm hak sahibi Birleşik Krallık merkezli işverenlere yapılacaktır.

‘Mağdur’ işçi kimdir?

‘Mağdur’ işçi bu devlet yardımı olmasa , koronovirüs pandemisi sebebi ile işleri kesintiye uğramış veya tamamen bitmiş işverenin işten çıkartmak zorunda kalacağı işçidir.

Kimler hak talep edebilir?

28 Şubat 2020 PAYE sitemine kaydı olan ve çalışanlarına 28 Şubat veya daha önceki dönemler için maaş beyanı yapan herhangi bir İngiliz kuruluşu aşağıdakiler de dahil olmak üzere başvurabilir:

 • İşletmeler
 • Hayır Kurumları
 • İse Alım Ajansları (PAYE Aracılığıyla Ödenen Ajans Çalışanları)
 • Kamu Otoriteleri

Koronovirüs pandemisinden işleri etkilenmiş, ve bu devlet yardımı olmasa, işçilerini işten çıkartmak zorunda kalacak olan işletmeler.

Bu yardımı alabilmek için 28 Şubat 2020 tarihinde veya daha önce bir PAYE kaydı oluşturmuş ve maaş beyanları başlatılmış ve bir İngiltere banka hesabınızın olması gerekir.

Hangi ödemeleri kapsamıyor?

Dividend/Bonus: Birçok işletme sahibi, şirket yöneticisi veya hissedarı, genelde kendisi için düşük maaş alır ve gelir dengesini hisse payı (dividend), komisyon yada ikramiye olarak tamamlar. Üzülerek söylemeliyim ki bu program hisse payı ödemelerini (dividend), komisyonları, ve ikramiyeleri (bonus) kapsamıyor. Sadece maaş programı ile beyan edilen maaş (wages/salary) ücretlerini  kapsayacaktır.

Kamu sektörü kuruluşları: (polis, doktor, hemşire) Hükümet, kamu sektörü çalışanlarının çoğunluğunu, gerekli kamu hizmetlerini sunmaya devam ettikleri için, bu planın dışında bırakmıştır.

Hala çalışanlar:Bu hakkı kazanabilmek için, işçilerin ‘Mağdur’ statüsünde bir çalışan olması gerekli ve buda bu belirtilen dönem için işçinin işveren veya kuruluş adına bir iş üstlenmiş olmaması gerekli. Yani bu hak sahibi işçiler işverene hizmet sunmayı veya onun gelir elde etmesini sağlamış olmamalı.

Az da olsa hala çalışanlar: Bu dönemdeki bir çalışan sizin için azaltılmış saatlerde veya düşük ücret karşılığında hala çalışıyorsa  bu program kapsamında olmayacak ve çalışanınıza PAYE aracılığıyla ödeme yapmaya ve maaşını kabul ettiğiniz iş sözleşmesinin koşullarına tabi olarak ödemeye devam etmeniz gerekecektir.

28/02/2020 den sonra ise başlayanlar: 28 Şubat 2020’den sonra işe alınan çalışanlar bu plan kapşmında hak sahibi değillerdir. İşveren onlar için hak talep edemez.

Kimleri kapsıyor?

Hükümet bu süreçte işiyerleri zorunlu kapatılmış vede işe gidemeyen işçileri ‘Mağdur Çalışanlar’ olarak isimlendirmiştir. Bu hak talebinde bulunabileceğiniz çalışanlar şunlardır;

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere 28 Subat 2020’de PAYE sistemindeki ve her türlü sözleşme ile çalışanlar;

 • Tam zamanlı çalışanlar
 • Yarı zamanlı çalışanlar
 • Acentelik sözleşmeleri ile çalışanlar
 • Esnek veya sıfır saatlik sözleşmelerdeki çalışanlar
 • Tek director tek işçi olanlar
 • Program ayrıca, işverenleri tarafından tekrar işe alınmaları durumunda 28 Şubat 2020’den beri işten çıkarılan çalışanları da kapsamaktadır.

İsveren ne yapmalı?

İşverenler personeli ile görüşmeli ve onlarla anlaşarak varsa iş sözleşmeleri gerekli değişiklikleri yapmalıdır. İşverenler bu süreçle ilgili kararlar alırken ve kimin bu kapsamda maliyeye bildireceği konusunda karar verirken, eşitlik ve ayrımcılık yasalarına uygun hareket etmelidir. İşverenler hakkı kazanabilmek için, çalışanlarına durumu yazmalı ve bu iletişimin kaydını da tutmalıdır.

Tüm çalışanlarınızı bu program kapsamında bildirmeniz gerekmez. Ancak, ‘Mağdur’ işçi olurlarsa siz işveren olarak bu hakkı talep edebilirsiniz ve ‘Mağdur’ çalışanlar sizin için iş yapamazlarsa bu haktan faydalanabilirsiniz.

İşverenlerin bu süreçle ilgili yasal tavsiye alması gerekebilir. Yeterli sayıda personel söz konusuysa, çalışma şartlarındaki değişikliklere ilişkin anlaşmayı sağlamak için toplu danışma süreçlerine katılmak gerekebilir.

Çalışanınızın birden fazla işi varsa!

Eğer çalışanınızın birden fazla işvereni varsa, her bir iş bağımsız tutulur ve belirlenen sınır her bir işveren için ayrı ayrı uygulanır.

İşveren hangi ücretleri talep edebililir?

İşverenlerin bu program aracılığıyla hak sahibi işçilerinin maaş maliyetleri için bir talepte bulunması gerekmektedir.

İşveren HMRC’den bir çalışanın normal ücretinin 80%’inin veya ayda en fazla £2.500’nın yanı sıra ilgili İşveren Ulusal Sigorta katkı paylarını ve bu kapsamdaki asgari emeklilik otomatik kayıt işveren katkı paylarınıda talep edebilir.

Bu talep edilen ücretlere, komisyonlar, hisse payları (dividend) ve ikramiyeler (bonus) dahil edilmemelidir.

Bir işveren devletten aldığı ödemenin üzerini tamalayabilir ancak bu program kapsamında zorunlu değildir.Yani diyelim ki işçinin 80% ücretini devlet karşıladı, işveren de 20%’lik kısmını tamamlamayı seçebilir fakat bunu yapmak zorunda değil.

Ücretler nasıl hesaplanacak?

Tam zamanlı ve yarı zamanlı maaşlı çalışanlar için; çalışanın maaşının 80%’nini hesaplamak için 28 Subat itibariyle vergi öncesi (brüt/gross) gerçek maaşı kullanılmalıdır.

Ücreti değişen çalışanlarınız için ise; çalışan hak talebinden on iki ay önce istihdam edilmişse, aşağıdakilerden yüksek olanı talep edilebilir;

 • Bir önceki yıl aynı ay için işçiye ödenen kazanca göre
 • 2019-20 vergi yılındaki ortalama aylık kazancınına göre

Eğer çalışan bir yıldan daha az bir süredir çalışıyorsa, işe başladıklarından bu yana ortalama aylık kazancı talep edilebilinir.

Eğer çalışan sadece Şubat 2020’de ise başlamışsa, şu ana kadar elde ettiği kazanç için bir ortalama kullanabilirsiniz.

Bir çalışanın maaşının ne kadarını talep edebileceğinizi öğrendikten sonra (yani yukarıdaki hesaplamadan sonra), İşveren Ulusal Sigorta Katkı payı miktarını otomatik kayıt işveren emeklilik katkı paylarını da hesaplamanız gerekecek.

Hak talebinde bulunmak için gerekenler?

 • Paye referans numaranız
 • Mağdur çalışanların sayısı
 • Talep süresi (başlangıç ve bitiş tarihi)
 • Talep edilen süre (azami 3 haftalık)
 • Banka hesap numaranız ve sıra kodunuz
 • İletişim adınız
 • Telefon numaranız

Ayrıca basvuruda talep ettiğiniz miktarı da hesaplamanız gerekecektir.

HMRC talebinizin tüm yönlerini geriye dönük olarak denetleme hakkına sahip

Bu başvurular da en az 3 haftalık dönem için olabilir. Taleplerin başlangıç tarihi 1 Mart tarihinden itibaren olabilir.

Hak talebinde bulunduktan sonra ne yapılmalı?

HMRC talebinizi aldıktan ve siz hibe almaya hak kazandıysanız, paranız banka ödemesiyle bir İngiltere banka hesabına ödeme yapılacaktır.

Talebinizi yaptıktan sonra işçiye ödenecek miktar ise maaş bordro tutarlarına göre yapılmalı. Yani işçi için alınan ücret Brüt, oysaki siz ona Net (yani ödenecek vegiler ve primler düştünten sonra) rakam üzerinden ödeme yapacaksınız.

Çalışanlarınıza brüt ödemeleri için aldığınız ödemeyi yasal kesintiler düştükten sonra ödemelisiniz, size verilen paradan banka ücreti alınmayacaktır.

Hükümet programı sonlandırdığında, koşullarınıza bağlı olarak çalışanların görevlerine dönüp dönemeyecekleri konusunda bir karar vermelisiniz.  Eğer bu planlanan hükümet yardımı bittiğinde siz işçilerinizi işten çıkartırsanız, yasal gerekçesiz iş akdinin feshi (işten çıkarılma) dikkate alınabilir.

Program hükümet tarafından kapatıldıktan sonra, HMRC programı sonlandırmadan önce kalan talepleri işlemeye devam edecektir.

Bu yardım vergiye tabimidir?

‘Mağdur’ çalışanların ücretleri her zamanki gibi Gelir Vergisi ve Ulusal Sigortaya tabi olacaktır. Çalışanlar ayrıca, bir işyeri emeklilik planına dahil ise nitelikli kazançlara otomatik kayıt katkı payları da ödeyeceklerdir.

Bu maaş yardımı vergiye tabi olduğu gibi, diğer soyal yardımlara da bildirilmesi gereken bir kazançtır. Tax Credit, Universal Credit, Housing Benefit gibi

İşverenler ödenen ücretlere İşveren Ulusal Sigorta primlerini ve bir işveren emeklilik planına dahil ise aynı zamanda nitelikli kazançlara otomatik kayıt primlerini de ödemekle yükümlüdür. İşveren maaş geri ödemesi talebine bu masraflarıda ekleyebilir.

Bir işletmenin bu plan kapsamında aldığı ödemeler gelir vergisine tabi kazançtır ve işçilere bu kapsamda ödenen maaşlar da yasal giderdir. Bu nedenle, bu alınan para normal gelir vergisi ilkelerine uygun olarak işletmenin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi hesaplarına dahil edilecektir.

1 Yorum yapıldı

 1. Benim sigorta numaram yok banka hesabim var 5 yıl oturumun da var yardımdan faydalanabilirmiyim

Görüşünüzü bizimle paylaşabilirsiniz