Bizi diğer sosyal medyalardan da takip edin!
Bu site İngiltere'de yaşan veya yaşamayı düşünen veya *İngiliz vergi sistemi hakkında bilgi edinmek isteyenler için gönüllü uzman ekibimiz tarafından hazırlanmıştır. Artık muhasebeci peşinden koşmak zorunda değilsiniz. Aradığınız bir çok soruya burdan anladığınız dilde cevap bulabilir veya site uzmanlarımıza danışabilirsiniz. (*Birleşik Krallık veya Büyük Britanya)

UK Anlaşma Yapmadan AB’den Çıkarsa İthalat Ve İhracattaki KDV Mevzuatları Ne Olacak?

26 October 2018
1,600 Views

Bildiğiniz üzere İngiltere (Birleşik Krallık) Avrupa Birliğinden çıkma kararı aldı ve Brexit müzakereleri üzerinde hala devam eden belirsizlikler var, yani mali açıdan henüz nettlik kazanmış anlaşmalar, uygulamalar veya yürütmeler yok. Bu sebepten önümüzde iki tane seçenek olacak; Birincisi anlaşma yaparak Avrupa Birliğin’den çıkmak, diğeride anlaşma yapmadan Avrupa Birliğin’den çıkma seçeneği.

Eğer bir anlaşma olmadan çıkış söz konusu olur ise AB ile UK arasındaki ticaretin KDV (VAT) mevzuatları nasıl olucak konusuna açıklık getirmek için HMRC’nin yayınladığı bir rehberlik bildirgesi var.

Biz size bugün bu bildiriyi anlatacağız.

Ancak altını çizmek isterim ki bu henüz planlama amaçları için, yani henüz kesinleşmiş değil ve sadece bir potansiyel senaryoyu kapsıyor.

Yayınlanan kılavuzluk kapsamında eğer bir anlaşma olmadan AB’den çıkış olur ise UK ile AB arasındaki alışverişin KDV mevzuatı şöyle olur diye bildirildi;

AB’den UK’ye satış (yani UK’ye ithalat)

AB’den UK’ye ürün satışı (ithalat) olursa şuan yürürlükte olan kurallar (UK ile EU arasındaki ithalat anlaşması/kuralları) kalkacak yerine tıpkı şimdiki kuralda olan AB dışından bir ülkeden ürün ithaal etmek için geçerli olan kurallar geçerli olucak. Buda  KDV ‘nin ithalat noktasında yani İNGİLTERE’ye girişte müşteri (ürünü ithaal eden) tarafından ödenmesi anlamına geliyor.  Kimi koşullarda bu kapıda (gümrükte ödenen) ödenen KDV geri alınabiliyor. Aslına bakarsanız geri almak, kişinin satışından doğan KDV’den düşmek anlamına gelir. Alacağı vereceğinden fazla ise arasındaki farkı kişi geri alabiliyor.

UK’den AB’deki bir kişiye satış (tüketiciye satış)

UK’den AB’deki tüketicelere ürün satışı (ihracat) olursa; Bu durumda AB tüketicilerine malların ihracatı artık mesafe satış kurallarına tabi olmayacaktır, bunun yerine satışın KDV’si nominal sıfır oranında olmalıdır. Tıpkı şu anda Avrupa Birliğinde olmayan bir ülkedeki tüketiciye satış yaptığınızda uygulanan kural gibi. UK’deki firmadan AB dışında bir ülkeye satış yapılırsa bu ürünün satış KDV si 0% dır.

Şuan yürürlükte olan mesafe satış kurallarını kısaca hatırlatalım: Bir AB ülkesindeki tüketici  (ticari firma olmayan) ile bir AB ülkesinden olan satıcı arasında yapılan uluslararası alışveriştir. Koşul AB ülkesinden olan bir satıcı ile KDV ‘ye kayıtlı olmayan başka bir AB ülkesindeki müşteriye ürün/mal teslim ettiğinde gerçekleşen satıştır. Bu kapsamdaki satışta satıcının ülkesinde o ürüne uygulanan KDV oranı baz alınır vede satışın sanki kendi ülkesinde yapıldığı varsayılır ve o oranda satışa KDV uygulanır. Mesafe satış sadece mal yani ürünleri içerir, hizmet sektörünü kapsamaz.

Yani şuan yürürlükte olan kurala göre eğer siz UK’deki bir firma iseniz vede AB’deki bir tüketiceye satış yapıyorsanız, bu sanki siz bu satışı UK’deki bir tüketiciye yapıyormuşsunuz şeklinde değerlendiriliyor, ve eğer o ürünün satışı UK’de KDV’li ise siz AB’deki tüketiciye yaptığınızın satışın KDV’sini UK’ye ödüyorsunuz.

UK’den AB’deki bir firmaya satış (ticari ihracat)

Şuan yürürlükte olan kural, UK’deki KDV’ye kayıtlı bir satıcı ile AB ülkesindeki KDV’ye kayıtlı bir firma alıcı arasında yapılan alışveriş sıfır KDV oranında değerlendirilir. Yani siz UK’de ki bir satıcı iseniz ve satışınızı AB’deki KDV’ye kayıtlı bir firmaya yapıyorsanız bu satıştan ödemeniz gereken bir KDV yoktur. UK’den başka bir AB’ye üye ülkeye ticari mal satışı yapıldığında,  AB KDV Direktifi 138. madde uyarınca bu satış KDV ‘den muaftır. Yani KDV ‘yi 0% gösteren fatura kesiyorsunuz.

Birleşik Krallık Maliye bakanlığı yaptığı bildirgede, eğer UK bir anlaşma yapmadan AB’den çıkar ise, aynı koşulun geçerli olacağını yayınladı. Yani AB firmlarına malların ihracat KDV si sıfır derecesinden değerlendirmeye devam edecektir. Bu durumda şuan yürürlükte olan AB ülkelerindeki firmalara yapılan satışın ayrı listesini tutmaya gerek kalmayacaktır. Ancak yine de malların İNGİLTERE ‘den çıktığının kanıtlarını korumak için bir kayıt tutmak gerekli olacaktır.

Hizmet sektörü

Firma merkezi Birleşik Krallık’ta kurulu olan firmaların AB’ye üye ülkelere hizmet (service sector) vermesi, bu yeni gelecek olan kurallardan büyük ölçüde etkilenmeyecektir, çünkü yeni gelen kuralların eski kuralları değiştirmemesi beklenmektedir.

Özetle bu bildirge bize şu konularda fikir veriyor; Eğer İngiltere AB’den bir anlaşma yapmadan çıkar ise AB ülkelerine veya AB dışındaki ülkelere ürün ihracatı (hem ticari hemde tüketiciye yapılan ihracat) artık 0% KDV oranında olucaktır. AB’den veya AB dışından olan ülkelerden ürün ithal etmek arasında artık bir fark olmayacaktır (eşit oranlarda içeri girişte KDV ve gümrük vergisi olacağından) dolaysı ile Türkiye gibi para kurundan kar sağlayan ülkelerden ürün ithal etmek daha cazip hale gelicektir.

Leave A Comment